El Grup Vall Companys intensifica la seva eficiència, sostenibilitat i benestar animal amb la Granja 5.0

1707840914465_web

La granja pilot, totalment digitalitzada, assaja proves de criança, benestar i sostenibilitat per a reproduir en les granges integrades.

Es va estrenar a la tardor de 2018 i ja acumula més de 45 proves d’innovació, desenvolupament i recerca amb resultats positius.

Lleida, febrer de 2024. El Grup Vall Companys, grup empresarial líder del sector agroalimentari a Espanya, ha presentat davant els mitjans de comunicació la Granja 5.0, la seva granja pilot de criança porcina totalment digitalitzada. La Granja 5.0 es va posar en marxa a la tardor de 2018 i desenvolupa programes recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) amb l’objectiu de millorar l’eficiència productiva, la sostenibilitat i el benestar animal.

El Grup Vall Companys ha fet de la Granja 5.0 el seu banc de proves en criança porcina, equiparable al que el “túnel del vent” és en aerodinàmica i velocitat. Amb aquesta eina, la companyia recull informació sobre anàlisi veterinària, nutrició animal i control ambiental, a través del big data i de la intel·ligència artificial.

Les dades recollides són agrupades en un núvol del Grup i posteriorment són analitzades pels equips de sistemes, nutrició animal i criança ramadera. Finalment, proven d’escalar-se en el maneig de les granges integrades; millorant l’operativa del primer esglaó de la cadena de valor del Grup, la ramaderia.

Després d’una mica més de cinc anys de funcionament ininterromput; la Granja 5.0 té un històric de 44 programes de recerca amb col·laboració publicoprivada i altres desenvolupats internament. Des del Grup Vall Companys s’han agrupat els projectes en dues verticals d’anàlisis: “nutrició animal i sostenibilitat” (31 proves) i “maneig i benestar animal” (13 proves).

Neutralpork: pinso més sostenible

Un dels programes que s’ha exposat davant els periodistes és el Neutralpork, dedicat a la producció de pinsos compostos amb una menor petjada ambiental. En aquest sentit, l’equip de nutrició animal ha aconseguit una formulació amb un 20% menys de soia. Aquesta reducció al costat d’altres estratègies d’anàlisis i d’alimentació animal han suposat una reducció de la petjada de CO₂ de més d’un 25%.

A més, aquest programa i les noves formulacions han permès reduir el volum de nitrogen en el purí de manera considerable. El paràmetre de referència de l’administració catalana en volum de nitrogen és de 7,25 kg per porc. Mentrestant, els treballs interns de Vall Companys han assolit situar-ho entre 3,6kg i 3,1kg per animal; entre un 55% i 50% menys.

A més, els treballs de formulació de pinsos enfocats a la reducció de proteïna de soia han propiciat una reducció en el consum d’aigua per porc. Concretament; 25 litres menys per animal, la qual cosa suposa una reducció del 3,5%. El programa Neutralpork ha comptat amb fons del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme i finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Millor benestar animal: Welfare+

En la Granja 5.0 també s’ha desenvolupat el programa Welfare+ que ha incrementat el benestar animal no sols en les proves pilot, sinó en la criança generalitzada dels porcs del Grup Vall Companys. La implementació de sistemes de refrigeració coolings ha reduït l’estrès tèrmic; a la vegada que la introducció de palla en corrals ha millorat l’activitat exploratòria innata dels porcs i les interaccions positives entre el bestiar. També l’aplicació d’un pinso més fibrós ha minimitzat la incidència de patologies digestives.

El programa Welfare+ compta amb el suport del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia e Innovación i ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Intel·ligència artificial en ramaderia

El Grup Vall Companys també desenvolupa programes de R+D+I interns amb l’aplicació de les tecnologies de la informació i la intel·ligència artificial en la criança ramadera. En aquest sentit, té dos projectes concrets per a avançar-se en la detecció de patologies que penalitzin la criança.

Un dels projectes aplica la visió artificial per a determinar el pes dels porcs durant el seu cicle de criança. L’objectiu és determinar si hi ha una alimentació i una hidratació òptima; i veure, fins a quin punt es poden detectar malalties en estadis previs.

Un altre projecte aplica un sistema de so amb intel·ligència artificial que permet diferenciar el ronc del porc d’una possible tos. Aquest sistema també permet detectar patologies en estats previs i poder tractar millor als porcs des d’una perspectiva de salut animal.

Nealia, spin-off al servei del sector

Arran d’aquests últims casos de recerca interna; el Grup Vall Companys ha impulsat Nealia. El projecte crea solucions digitals per a augmentar l’eficiència, optimitzar processos, millorar la sostenibilitat, el benestar animal i facilitar el dia a dia del granger amb l’operació i el manteniment de les granges.

El seu principal focus d’interès és dotar al granger d’eines digitals perquè pugui controlar la seva granja des del mòbil: des de regular i supervisar l’ambient de la seva granja fins a conèixer els nivells i consums de pinso i aigua. El seu objectiu és facilitar la vida al granger i cuidar els animals sense haver d’estar a la granja.

Sobre Grup Vall Companys

El Grup Vall Companys és un grup agroalimentari de caràcter familiar i líder a Espanya, fundat el 1956. El Grup Vall Companys està associat amb més de 2.100 ramaders. El model operacional del Grup Vall Companys es basa en la integració de totes les fases del procés productiu, així com en la tasca d’uns professionals implicats i altament formats en els seus respectius camps d’activitat. El Grup Vall Companys aconsegueix garantir una traçabilitat completa en tots els processos, a més d’una alta seguretat alimentària i una qualitat òptima i constant en el producte.

Contacte amb mitjans de comunicació