0

Províncies

0

Granges
associades

0

Pobles de -5000 habitants

0

Ocupacions generades en el medi rural

Nos implicamos desde el inicio

La nostra estructura productiva involucra de manera directa i indirecta més de 12.000 persones d’arreu de la geografia espanyola, especialment en nuclis petits de població allunyats de les àrees urbanes. Per això, el Grup Vall Companys és una palanca de desenvolupament industrial per a les zones rurals i els seus habitants, i una bona oportunitat de carrera laboral per als joves.

Ens impliquem
des de l'inici

La nostra estructura productiva involucra de manera directa i indirecta més de 12.000 persones d’arreu de la geografia espanyola, especialment en nuclis petits de població allunyats de les àrees urbanes. Per això, el Grup Vall Companys és una palanca de desenvolupament industrial per a les zones rurals i els seus habitants, i una bona oportunitat de carrera laboral per als joves.