Torrent i fills

Escorxador d'Aus Torrent i Fills S.A.


Matadero, sala de despiece y planta de elaborados avícolas.

C/ Serra i Moret, 14
08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. +34 93 757 75 54
Fax +34 93 757 76 61
www.torrentifills.es/

Web
Torrent i fills