Farineres

La producció farinera dins el grup Vall Companys és duta a terme per les empreses del grup La Meta, ubicades a Lleida, Palència, Guadalajara i Sevilla. La capacitat productiva conjunta de farines panificables en totes elles arriba a les 470.000 tones, i poden fabricar, a més, fins a sis farines especials i farines a partir d’altres cereals més enllà del blat.

Cal fer una menció especial a la planta pilot situada a la farinera La Meta, que compta amb personal especialitzat en la producció de farines especials i a mida per cobrir les necessitats més específiques dels clients.

Línies de producte
Farines estàndard
Farines a mida
Farines altres cereales
Farines pans especials
Subproductes