Farinera La Meta dona 2.000 kg de farina al Banc dels Aliments

Banc_Aliments_LaMeta

La companyia productora de farina del Grup agroalimentari Vall Companys ha donat un total de 400 paquets de 5kg de farina.

Lleida, 7 d’abril de 2020-.
Farinera La Meta, companyia productora de farina pertanyent al Grup agroalimentari Vall Companys, ha realitzat una donació de farina al Banc dels Aliments de Lleida davant l’emergència provocada pel Covid-19. En concret, la companyia ha donat 400 paquets de 5 kilograms de farina, arribant a un total de 2.000 kilograms de farina. Aquesta iniciativa s’anirà  repetint de forma recurrent, fins que finalitzi la problemà tica derivada del COVID -19.

La companyia del Grup agroalimentari Vall Companys contribueix d’aquesta manera a pal·liar la crisi provocada pel coronavirus. Recentment, i com a conseqüència d’aquesta crisi sanità ria i social, des de l’empresa s’ha detectat un fort augment en la demanda de farina als supermercats. Amb aquesta donació, la companyia col·labora a alleujar la pressió d’aquest increment pronunciat de la demanda; contribuint a ajudar a les famílies i col·lectius més vulnerables a través del Banc dels Aliments.

L’empresa del Grup Vall Companys manté la seva activitat habitual amb la finalitat d’assegurar el subministrament de productes bà sics a la ciutadania. Tanmateix, des de la companyia i des del Grup Vall Companys es vol reconèixer la tasca indispensable de tots els professionals que mantenen la seva essencial labor durant aquesta complexa crisi.

Sobre Harinera La Meta

Fundada el año 1956, y actualmente integrada dentro el Grupo La Meta, la división harinera del Grupo Vall Companys, Harinera La Meta se dedica a la dedica a la molturación de trigo y otros cereales, a la producción de todo tipo de harinas panificables y a medida, y a la distribución de preparados para panes especiales. La constante inversión en R+D+I y en una tecnología puntera han llevado a Harinera La Meta a ser un grupo implantado en toda la península.

Para más información: www.lameta.es

Sobre Grupo Vall Companys

El Grupo Vall Companys es un grupo agroalimentario de carácter familiar y líder en España, fundado en 1956. El Grupo Vall Companys está asociado con más de 2.600 ganaderos. El modelo operacional del Grupo Vall Companys se basa en la integración de todas las fases del proceso productivo, así como en la labor de unos profesionales implicados y altamente formados en sus respectivos campos de actividad. El Grupo Vall Companys consigue garantizar una trazabilidad completa en todos los procesos, además de una alta seguridad alimentaria y una calidad óptima y constante en el producto.

Contacto con medios de comunicación

Sobre Grupo Vall Companys

El Grupo Vall Companys es un grupo agroalimentario de carácter familiar y líder en España, fundado en 1956. El Grupo Vall Companys está asociado con más de 2.100 ganaderos. El modelo operacional del Grupo Vall Companys se basa en la integración de todas las fases del proceso productivo, así como en la labor de unos profesionales implicados y altamente formados en sus respectivos campos de actividad. El Grupo Vall Companys consigue garantizar una trazabilidad completa en todos los procesos, además de una alta seguridad alimentaria y una calidad óptima y constante en el producto.

Contacto con medios de comunicación

Guillermo Gómez

ggomez@llyc.global - 625694220

Judit Campillos

jcampillos@llorenteycuenca.com